Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Asiantuntijuutta kansainvälisen kaupan operaatioiden hallintaan!

"PK-yritys kansainvälisen kaupan operaatioiden laboratoriona?"

Globalisoituvassa maailmassa pienet ja keskisuuret yritykset kohtaavat samat kansainvälisen kaupan haasteet kuin  isotkin. Tarjontaketjut pitävät sisällään useita toimijoita ja vaativat useiden säännöksien ja käytäntöjen tuntemista. Samalla tarjonta muuttuu perinteisestä tavarakaupasta palveluliiketoiminnan ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen suuntaan.  

Kaupan toteuttamisvaihe on yhdistelmä lukuisia asioita, jotka yhdistävät niin yrityksen sisäisiä kuin ulkoisia toimintoja. PK-yrityksen tulee puolestaan pystyä proaktiivisesti määrittelemään omalle yritykselle ja toiminnalle olennaiset asiat. Usein tähän riittää, että yritys pystyy varmistamaan oman roolinsa ketjussa ja tätä kautta tarjontaketjun tietoja kokoavan dokumentin, kansainvälisen kaupan vaatimukset täyttävän kauppalaskun oikeellisuuden.

Tähän tarkoitukseen, kansainvälisen kauppalaskun tietojen määrittämiseen, on kehitetty malli, jonka vaiheet läpikäymällä yritys voi varmistua välttämättömien tietojen oikeellisuudesta ja samalla vastuiden ja velvollisuuksien hoitamisesta tarjontaketjussa vaatimustenmukaisesti oman liiketoiminnan tarpeet huomioiden. (Model for compliant export and import operations for SMEs in Finland.)

Tarkemmin mallista ja sen käytännön toteutuksista, kysy lisää Päiviltä.

email: paivi.pietarinen@paicon.fi tai tel 040 5730 570